ตั้งแต่ปี2475ถึงปัจจุบันมีการยุบสภามาแล้ว11ครั้งด้วยเหตุผลที่ต่างกันดังนี้
1.พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกฯคนที่2ยุบสภาเมื่อ11ก.ย.2481เพราะรัฐบาลขัดแย้งกับสภาเรื่องข้อเสนอพรบ.งบประมาณ
2.ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ยุบสภา15ต.ค.2488 เพราะสงครามโลกสิ้นสุดลง
3.ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยุบสภา12ม.ค.2519 จากความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล
4.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ยุบสภา19มี.ค.2526เพื่อไม่ให้เลือกตั้งแบบรวมเขตรวมเบอร์
5.พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ยุบสภา1พ.ค.2529 เพราะสภาไม่อนุมัติพรก.การขนส่งทางบก
6.พล.อ.เปรม ติณสูนนท์ ยุบสภา29เม.ย.2531 จากความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาล
7.นายอานันท์ ปันยารชุนยุบสภา30มิ.ย.2535เพื่อให้เลือกตั้งตามรธนปี35ให้นายกฯมาจากเลือกตั้งหลัง”พฤษภาทมิฬ”
8.นายชวน หลีกภัย ยุบสภา19พ.ค.2538หลังพรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาลก่อนลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลกรณีสปก.4-01
9.นายบรรหาร ศิลปอาชา ยุบสภา28ก.ย.2539หลังหัวหน้าพรรคร่วมบังคับให้ลาออกภายใน7วันแลกกับมติไว้วางใจนายกฯแต่บรรหารยุบสภาในวันสุดท้าย
10.นายชวน หลีกภัย ยุบสภาเมื่อ9พ.ย.2543เพื่อขยายเวลาการเลือกตั้งให้มากขึ้น
11.พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรยุบสภา24.ก.พ.2549 หลังมีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรและความวุ้นวายทางการเมือง

คืนนี้จะเห็นครั้งที่12 โปรดติดตามตอนสองทุ่ม
เครดิต @thapanee3miti