20110514-113556.jpg

20110514-113621.jpg
วันนี้ได้รับ emailตามรูปภาพอันแรก เนื้อความประมาณว่าให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลในเวบจากlinkในอีเมลหากไม่เข้าไปกรอกข้อมูลอีเมลเราจะใช้งานไม่ได้อีกเลย ซึ่งชื่อ link นั้นเป็นเวบ hotmail. แต่เมื่อคลิกเข้าไปมันดัน link ไปที่เวบอื่นดังรูปที่ 2 โดยมีหน้าตาเหมือน hotmail เพื่อหลอกให้เราใส่ข้้อมูล
หากใครหลงใส่ข้อมูลไปแล้วให้รีบเข้าเวบhotmailของจริงไปเพื่อเปลี่ยนรหัสด่วนที่สุด มิฉะนั้นอาจมีคนสวมรอยใช้อีเมลของคุณในการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมไปจนถึงการขโมยข้อมูลในemailของคุณ