หลายคนมักพูดกันว่าเด็กไทยเก่งระดับแนวหน้าของโลก ซึ่งมันเป็นส่งที่ถูกต้องสังเกตได้จากผลการแข่งขันวิชาการสำหรับเด็ก การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน เด็กไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ทำไมเมื่อโตขึ้นคนไทยถึงสู้คนชาติตะวันตกไม่ได้ สาเหตุนั่นมาจากการที่เมื่อพ้นจากโรงเรียน/สถานศึกษาแล้ว คนไทยก็แทบจะไม่อ่านหนังสือกันเลย การเรียนรู้จึงจะเกิดจากประสบการณ์ซึ่งต้องอาศัยเวลานาน ต่างกับชาติตะวันตกที่มีการพัฒนาตนเองโดยการอ่านหนังสือเลยสามารถนำประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองโดยใช้เวลาเพียงสั้นๆ แนวคิดนี้แหละที่ทำให้ผมเริ่มที่จะอ่านหนังสือ แล้วเริ่มที่จะเขียน Blog ด้วยความหวังที่ว่าประสบการณ์ของผมคงจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆในสังคมออนไลน์

ทิ้งท้ายใน Post แรกด้วยการให้เครดิตกับเพื่อนของผม ท่าน ZiiT ผู้ซึ่งเขียน Blog มาตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว ที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆในการทำ Blog