รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ ประจำวันที่ 14-05-2011 รายชื่อหลักทรัพย์ด้านล่างเหมาะแก่การมีไว้ครอบครองเพื่อลงทุน มิใช่เพื่อการซื้อขายรายวัน

Symbol Price P/E EPS D P/BV MV หมวดธุรกิจ
MK 2.98 4.67 0.64 8.39% 0.52 2,582.72 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SENA 2.06 5.03 0.06 9.11% 0.8 1,390.50 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
LRH 61.5 6.91 1.83 16.26% 0.62 10,250.99 การท่องเที่ยวและสันทนาการ
KGI 2.56 6.78 0.38 12.89% 1.02 5,098.91 เงินทุนและหลักทรัพย์
SSSC 32.5 6.21 5.23 8.00% 1.18 2,079.99 เหล็ก
GL 26.25 5.63 4.67 12.38% 1.47 1,480.95 เงินทุนและหลักทรัพย์
CNT 4.86 6.92 0.89 9.88% 1.48 1,949.65 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Download ข้อมูลหุ้นทั้งหมด ได้จาก หน้า VI Weekly Data ในเมนูด้านบนของเวบ www.BlogAboutMe.com

หมายเหตุ

-โปรดศึกษาข้อมูลจากรายงานประจำปี/ไตรมาสของแต่ละบริษัทก่อนการลงทุน

-หลักการในการเลือกหุ้น Hot Stock ประยุกต์มาจาก http://www.blogaboutme.com/2011/05/how-to-invest-in-common-stock-market-with-vi-style/