ใน Post อันก่อนหน้าได้อธิบายถึงความหมายของ IRR กันไปแล้ว  วันนี้เราจะนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการทำประกันชีวิตแบบต่างๆ

โดยแผนประกันที่มีค่า IRR มาก  หมายถึงว่าให้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมาก  นั้นแปลว่าหากวันใดที่เซลขายประกันมาเสนอขายแผนประกันชีวิตให้กับเรา  เราควรนำรายละเอียดการชำระเบี้ยประกันและการได้รับปันผลคืนมาคิดออกมาเป็นตัวเลขเพื่อที่จะได้ใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการเลือกทำประกันชีวิต

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าต้องขอบคุณบิลเกตที่คิดค้น Microsoft Excel ที่ทำให้ชีวิตในการสร้างแบบจำลองทางการเงินนั้นง่ายเสียยิ่งกว่าทำข้อสอบคณิตศาสตร์มัธยมต้นเสียอีก  อย่ามัวรอช้าเลยครับ  เปิดโปรแกรม Excel แล้วทำตามขั้นตอนกันเลย

สมมติว่ารายระเอียดของกรมธรรม์มีอยู่ว่า

- ต้องชำระเงินเดือนละ 2130 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 7 ปี โดยที่บริษัทจะให้ความคุ้มครองเราตั้งแต่วันแรกที่จ่ายเงินจนถึงอายุ 80 (สมมติว่าปัจจุบันอายุ 23 ปี = ทำประกัน 57 ปี)

- เมื่อจ่ายเบี้ยประกันครบ 1 ปี จะได้รับเงินปันผลปีละ 4000 บาท ไปจนถึงอายุ 80

- ปีที่ 10 , 20 , 30 , 40 ,50 ได้รับปันผลพิเศษอีกปีละ 5000 บาท

-เมื่อครบกำหนด (อายุ80ปี) จะได้เงินคืน 200,000 และระยะคุ้มครองจะสิ้นสุด

วิธีคำนวณ IRR โดยใช้ Excel

1. ให้ Column A = เวลา หน่วยเป็นปี  ; Column B = ยอดจ่ายเงินต่อปี ; Column C = ยอดรับเงินต่อปี ; Column D = ยอดเงินสุทธิ

2. ใส่ข้อมูลกระแสเงินสดใน Column B และ C ตามรายละเอียดของแผนประกัน  ใน Column D ให้ใส่สูตร = Column C – Column B เช่น ในบรรทัดที่ 2 สูตรในช่อง D2 คือ’=C2-B2′

3. ทำจนกระทั้งครบจะได้ตารางที่มีข้อมูล 57 บรรทัด  ตัวเลข 7 บรรทัดแรกใน Column D จะติดลบ เพราะเราจ่ายเงินให้กับบริษัทมากกว่าที่ได้รับ  ส่วนอีก 50 บรรทัดที่เหลือ เราได้รับมากกว่าที่จ่าย

4. ในช่อง F1 ใส่สูตร ‘=irr(d2:d58)’ เพียงเท่านี้เราก็สามารถคำนวค่า IRR ของแผนประกันชีวิตได้แล้ว (0.01  = 1%)

A B C D E

F

1 Year Cash out Flow Cash in Flow Net CF IRR =irr(D2:D58)
2 1 =2130*12 =C1-B1
3 2 =2130*12 4000 =C2-B2
4 3 =2130*12 4000 =C3-B3
5 4 =2130*12 4000 =C4-B4
51 50 =4000+5000 =C51-B51
52 51 4000 =C52-B52
53 52 4000 =C53-B53
54 53 4000 =C54-B54
55 54 4000 =C55-B55
56 55 4000 =C56-B56
57 56 4000 =C57-B57
58 57 =4000+200000 =C58-B58

:: ศึกษา Basic Finance อื่นๆได้ที่ http://www.blogaboutme.com/quantitative-finance/