เนื่องจาก CAT-IDC (ที่ตั้งserver)จะปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งสองแหล่งจ่ายให้ดียิ่งขึ้นดังนี้

เพิ่มอุปกรณ์ UPS ขนาด 300 Kva จากเดิม ชุดละ 2 เครื่องเป็น 3 เครื่อง จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ทำงานแบบทดแทนกันได้ทันที (Redundant System)
ติดตั้งอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) เพื่อเป็นอุปกรณ์ย้ายโหลดอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหากับแหล่งจ่ายใดแหล่งหนึ่ง
จากการดำเนินการดังกล่าวทาง CAT-IDC จะดับกระแสไฟฟ้าในคืนวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 54 เวลา 24:00 – 01:00 จะมีผลทำให้เซิร์ฟเวอร์จะดาวน์ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ