ด้วยความอยากทดลองเล่น 3G ที่ว่าปล่อยเต็ม 42 M จาก DTAC เลยไปซื้อซิมมาลองทดสอบ โดยการทำสอบครั้งนี้ควบคุมตัวแปรดังนี้
-ใช้เครื่อง iPhone4 เครื่องเดียวกัน
- ทดสอบพื้นที่เดียวกัน บริเวณที่ทดสอบอยู่ในเขตอ.เมือง จ.นนทบุรี วันเสาร์
- ทดสอบช่วงเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาบ่าย2โมง
- ทดสอบเครือข่ายละ 5 ครั้ง
ตัวแปรต้นคือซิม TrueMove และ DTAC

มาดูผลการทดลองเลยครับ

จากการทดลองจะพบว่า TrueMove มีค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าในฝั่งDownload แต่ในฝั่ง upload และ Ping Dtacทำได้ดีกว่ามาก ทั้งนี้สัญญาณมือถือฝั่งDTACต่ำกว่าฝั่งTrue เล้กน้อย