หลังจากการทดลองในตอนแรกทำในพื่นที่จ.นนทบุรี วันนี้มาพบกันการทดลองตอนที่สองพื้นที่รัชดากันเลย

ควบคุมตัวแปรดังนี้
-ใช้เครื่อง iPhone4 เครื่องเดียวกัน
- ทดสอบพื้นที่เดียวกัน บริเวณที่ทดสอบอยู่ในรัชดา (Esplanade) วันอาทิตย์
- ทดสอบช่วงเวลาเดียวกัน ช่วงเวลา11โมง
- ทดสอบเครือข่ายละ 5 ครั้ง
ตัวแปรต้นคือซิม TrueMove และ DTAC

มาดูผลการทดลองเลยครับ