ขอสรุปสั้นๆ 6 ข้อนะครับ

1. ต้องซื้อและโอนภายในสิ้นปี 2555
2. เงินที่เอาไปลดภาษีได้ ไม่เกิน 10% * ราคาบ้าน หาร 5 ลดต่อเนื่องได้ 5 ปี
3. เลขที่ได้จากข้อ 2 นำไปลดกับเงินภาษีเลย ไม่ใช่ลดหย่อนจากรายได้สุทธิ
4. ถ้าภาษีที่เสียน้อยกว่า เงินในข้อ2 ก็เท่ากับว่าปีนั้นไม่ต้องเสียภาษี
5. ถ้าเสียภาษีมากกว่า เงินในข้อ2 ก็ ให้เอาเงินข้อ 2 ไปลบออก ทำให้จ่ายภาษีในปีนั้น = ภาษีตั้งต้น – เงินในข้อ2
6. ถ้าไม่เสียภาษีอยู่ได้ จะไม่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้

เพิ่มเติมดูได้ตามนี้ http://www.rd.go.th/publish/45799.0.html