[Post นี้ไม่มีน้ำ มีแต่เนื้อเน้นๆ] 2 steps verification คือรหัส 2 ชั้น โดยหลังจากเราใส่รหัสผ่านปกติของเราไปแล้วระบบจะถามรหัสอีกชุดหนึ่งซึ่งจะมีการสร้างแบบคล้ายๆ OTP ของธนาคาร แต่เราสามารถรับรหัสนี้ผ่านApp ในมือถือได้ เลยสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น  แต่หากใช้งานบนเครื่องที่เราใช้บ่อยๆให้เลือก Authorize this computer ตอนใส่รหัส จากนั้นมันจะไม่ถามรหัสชุดที่2 บนเครื่องนั้นอีก  โดยใน Post นี้จำขอนำเสนอการทำ 2 Step verification ของ 3 website หลัก Gmail(Googel account) hotmail และ facebook มาเริ่มทำตามกันเลยนะครับ 1. Download Google Authentication มาไว้ในเครื่องมือถือนะครับ Apple Android 2. Activate 2 steps authentication ในเวบไซท์ 2.1 Google Account(Gmail / [...]