www.BlogAboutMe.com

    All about my interests

    Browsing Posts in Uncategorized

    รับรู้ข้อมูลอัพเดทก่อนใคร เพียงเข้าไปกด Like ในหน้าFacebook Fan Page BlogAboutMe วันแม่แห่งชาติหรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและ ซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ ตรงกับวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ ๑๒ สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติด้วย เดิมทีวันแม่ของชาติได้กำหนดเอาวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆ ปีทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี ประกาศรับรอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงานวันแม่มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสำเร็จด้วยดีด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจนสามารถขยายขอบข่ายของงาน ให้กว้างออกไปได้ การจัดงานไม่เพียงแต่จัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังจัดให้มีการประกวดแม่ของชาติ ประกวดคำขัวญวันแม่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกียรติแก่แม่ และเพื่อเพิ่มความสำคัญของงานวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจำปีของชาติตามประกาศของรัฐบาล ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (สมัยนั้น) แต่ทั่วไปเรียกกันว่า วันแม่ของชาติ ต่อมาถึง [...]

    เนื่องจาก CAT-IDC (ที่ตั้งserver)จะปรับปรุงประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งสองแหล่งจ่ายให้ดียิ่งขึ้นดังนี้ เพิ่มอุปกรณ์ UPS ขนาด 300 Kva จากเดิม ชุดละ 2 เครื่องเป็น 3 เครื่อง จำนวน 2 ชุด เพื่อให้ทำงานแบบทดแทนกันได้ทันที (Redundant System) ติดตั้งอุปกรณ์ Static Transfer Switch (STS) เพื่อเป็นอุปกรณ์ย้ายโหลดอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหากับแหล่งจ่ายใดแหล่งหนึ่ง จากการดำเนินการดังกล่าวทาง CAT-IDC จะดับกระแสไฟฟ้าในคืนวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 54 เวลา 24:00 – 01:00 จะมีผลทำให้เซิร์ฟเวอร์จะดาวน์ในช่วงเวลาดังกล่าวครับ