หุ้นที่อยู่ในด้านล่างคือหุ้นที่เข้าข่ายต่อไปนี้ – หุ้นที่มี Vol การซื้อขายมากกว่าวันก่อนนหน้าเกิน 5 เท่า -หุ้นที่มีราคาปิดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม -หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเกิน 1,000,000 บาท Symbol Close P/E D P/BV Vol Dif Price Dif DSGT 7.60 11.86 2.96% 2.9 1041.06% 5.56% PLUS 0.75 N.A. 0.00% 1.72 2869.97% 2.74% Q-CON 5.55 17.61 0.90% 1.52 4050.85% 0.00% SKR 14.90 9.85 3.36% 1.38 2314.29% 0.00% TNDT 5.00 10.36 4.00% 1.7 755.95% 0.00% [...]