www.BlogAboutMe.com

    All about my interests

    Browsing Posts tagged หุ้นเด็ด

    อย่าเพิ่งหัวเราะเยาะหัวข้อของ Post นี้นะครับ เพราะผมรู้ว่าหลายๆคนแอบคิดอยู่ในใจว่า 3G บอกจะมีมาตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้ว ถึงตอนนี้ยังใช้กันไม่ได้อย่างเต็มที่เลย ตอนนี้ก็จะมีแต่ TrueMove ที่มี 3G แบบที่ให้ใช้ได้ แต่มันก็ช้าซะเหลือเกิน เพราะว่าเก้บค่าบริการไม่ได้ แล้ว TrueMove จะเอาเงินที่ไหนไปลงทุน ณ เวลานี้ผมจะมาบอกว่า 3.9G จะได้เห็นกันในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอน   แล้วถ้ามันจะมาทำไมต้อง 3.9G ด้วย  เป็น 4G เลยไม่ได้หรือ   4G คืออะไร มันคือมาตรฐานของเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณแบบหนึ่งที่มีความเร็วสูงมาก  รูปแบบที่มีการใช้งาน 4G มี 2 รูปแบบ คือ 1. WiMAX (802.16m) : เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อมาจาก WiFi   ซึ่งWiMAX ได้ใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่สูง (10-66GHz) เป็นตัวส่งข้อมูลและจากคลื่นความถึ่นี้ข้อมูลที่ส่งจะเป็นไปได้ในจำนวนมากและรวดเร็วเพราะสามารถส่งได้ด้วย High Bit Rate ซึ่งเป็นข้อเด่นของเทคโนโลยี [...]

    หุ้นที่อยู่ในด้านล่างคือหุ้นที่เข้าข่ายต่อไปนี้ – หุ้นที่มี Vol การซื้อขายมากกว่าวันก่อนนหน้าเกิน 5 เท่า -หุ้นที่มีราคาปิดเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม -หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายเกิน 1,000,000 บาท Symbol Close P/E D P/BV Vol Dif Price Dif DSGT 7.60 11.86 2.96% 2.9 1041.06% 5.56% PLUS 0.75 N.A. 0.00% 1.72 2869.97% 2.74% Q-CON 5.55 17.61 0.90% 1.52 4050.85% 0.00% SKR 14.90 9.85 3.36% 1.38 2314.29% 0.00% TNDT 5.00 10.36 4.00% 1.7 755.95% 0.00% [...]