รับรู้ข้อมูลอัพเดทก่อนใคร เพียงเข้าไปกด Like ในหน้า Facebook Fan Page BlogAboutMe

ก่อนจะลงทุนในหุ้นควรศึกษา

- Basic Finance

-การลงทุนแบบ VI อย่างง่ายฉบับย่อ

-อื่นๆเกี่ยวกับการเงิน

วิธีการแปลงข้อมูลจาก Excel เข้า Metastock


สรุปข้อมูลหุ้น  (จะพยายามมาอัพเดทบ่อยๆนะครับ  แต่อาจจะไม่ทุกวัน)

ข้อมูลสำหรับ VI 30 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 27 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 26 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 25 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 24 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 23 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 20 May 2011 เพิ่มราคาเปิด สูงสุดต่ำสุด เฉลี่ย ตามคำเรียกร้อง

ข้อมูลสำหรับ VI 20 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 19 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 18 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 14 May 2011

ข้อมูลสำหรับ VI 12 May 2011